Κεφάλαια
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Στρατηγικά δεσμευμένη στην υποστήριξη της Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής και το 'πράσινο' μέλλον

Δεν έχουν περάσει παρά ελάχιστα χρόνια όπου η Τράπεζα Πειραιώς, μετά από την τελευταία αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στην ελληνική οικονομία Με 12.000 εργαζόμενους να εξυπηρετούν πάνω από 5,3 εκατ. Έλληνες στο δίκτυο των 540 καταστημάτων της και των 10 ηλεκτρονικών καταστημάτων e – branch, και μερίδιο που αγγίζει το 30% σε δάνεια και καταθέσεις είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα.

Παράλληλα με την στρατηγική για την ισχυροποίησή της, την ολοκληρωμένη υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας, η Τράπεζα έχει δεσμευτεί και αναπτύσσει διαχρονικά ένα πολύπλευρο πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας συμμετέχοντας ενεργά στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα λειτουργεί με βάση του ακόλουθους Πυλώνες και Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας:

Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

 • Βελτιστοποίηση της Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών στόχων με την κοινωνική πρόοδο και αλληλεγγύη
 • Υιοθέτηση Άριστων Εργασιακών Πρακτικών
 • Αρμονικές Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους
 • Ενδυνάμωση της Κοινωνίας και του Πολιτισμού
 • Προστασία του Περιβάλλοντος με την Υπεύθυνη Χρήση Φυσικών Πόρων κατά τη λειτουργία της και την Υποστήριξη Επιχειρηματικών Δράσεων που Παράγουν Περιβαλλοντική και Κοινωνική Ωφέλεια

Πολύ πριν ακόμη η εταιρική κοινωνική ευθύνη απασχολήσει τον επιχειρηματικό κόσμο, πόσο μάλλον τις τράπεζες, η Τράπεζα Πειραιώς ήδη από το 2004 συμμετέχει εθελοντικά στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (Un Global Compact) και προωθεί έμπρακτα τις 10 Αρχές του, που αφορούν στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Επίσης αναγνωρίζοντας τη σημασία των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και την ευρεία παγκόσμια αποδοχή τους έχει συνδέσει τα πιο ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης με τους στόχους που έχουν καθοριστεί ως οι πιο σημαντικοί γι’ αυτήν. Ουσιαστικά θέματα είναι εκείνα που αντικατοπτρίζουν της σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις ενός οργανισμού.

Η Τράπεζα Πειραιώς ήδη έχει μία πολύχρονη εμπειρία στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και αναλαμβάνει δράση:

 1. διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, η Τράπεζα παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους 5,3 εκατ. Πελάτες της μέσω εξειδικευμένων εργαλείων χρηματοδότησής και σύγχρονες συμβουλευτικές υπηρεσίες
 2. με την ενεργό συμμετοχή των 12 χιλ. εργαζομένων της, έχει διαμορφώσει νέες αξίες και κουλτούρα μέσα στην Τράπεζα, που επιτρέπουν την ειλικρινή σχέση με στους πελάτες της και την παροχή των καλύτερων υπηρεσιών
 3. με το περιβαλλοντικό της έργο, που επιτρέπει τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και τη συνετή χρήση των φυσικών πόρων,
 4. με την ισχυρή διοικητική δομή και τη χρήση συστημάτων λειτουργίας και ελέγχων που διασφαλίζουν τη βέλτιστη Εταιρική Διακυβέρνηση και Διαφάνεια,
 5. με την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στην αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων,
 6. με την ενεργό συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς και πρωτοβουλίες για την αειφορία, που της επιτρέπει να συνδιαμορφώνει ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές και στρατηγικές,
 7. με την εταιρική υπευθυνότητα, καλλιεργώντας συστηματικά τις σχέσεις της Τράπεζας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφύλαξη του πολιτισμού και τη διάσωση της παραδοσιακής τεχνολογίας και της βιομηχανικής κληρονομιάς στην περιφέρεια, μέσω του δικτύου θεματικών μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, και
 8. για το περιβάλλον, με την έμπρακτη υποστήριξή της στην πράσινη επιχειρηματικότητα, τη συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της λειτουργίας του Ομίλου, την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν την προστασία της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση του κινδύνου από την κλιματική αλλαγή.

Στη σημερινή συγκυρία η μεγαλύτερη πρόκληση που προβάλλει διεθνώς και αφορά όλο τον πλανήτη είναι η αντιμετώπιση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή που απειλούν άμεσα την ανάπτυξη της διεθνούς οικονομίας. Στο πλαίσιο μιας διεθνούς επίσης προσπάθειας που καταβάλλεται σε υπερεθνικό και εθνικό επίπεδο, καθοριστικός θα είναι ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος που φαίνεται να πρωτοπορεί αναλαμβάνοντας σαφείς δεσμεύσεις μέσα σε ένα πλαίσιο κοινών αρχών και συντονισμένων δράσεων.

Τα στοιχεία που αναδεικνύουν τη σημασία και το ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα στην προσπάθεια αυτή είναι εντυπωσιακά: Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι απαιτούνται επενδύσεις που ξεπερνούν τα 7 τρις. δολάρια έως το 2030 για να επιτευχθούν οι της βιώσιμης ανάπτυξης όπως έχουν τεθεί από τον διεθνή οργανισμό και τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Σχεδόν το σύνολο των επενδύσεων αυτών θα προέλθουν από τον ιδιωτικό τομέα και καθώς, τα 2/3 της παγκόσμιας χρηματοδότησης παρέχονται από τις τράπεζες. Αντίστοιχα, η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενισχύσει τις δαπάνες στην πράσινη ενέργεια κατά 1 τρις. δολάρια ετησίως προκειμένου να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τους 2ο C.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο τα βλέμματα όλου το πλανήτη ήταν στραμμένα στην Νέα Υόρκη και στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να έπεσαν πάνω στην Γκρέτα Τούνμπεργκτ και την ομιλία της νεαρής Σουηδής ακτιβίστριας για το περιβάλλον στην Σύνοδο για το Κλίμα, όμως κατά την 74η Σύνοδο πάρθηκαν σημαντικές και ουσιαστικές αποφάσεις και έγιναν πολύ σημαντικά βήματα για την ενεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.

Δύο ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα οι επικεφαλής 130 τραπεζών από όλο τον πλανήτη, μεταξύ αυτών και η Τράπεζα Πειραιώς, με συνολικό ενεργητικό USD 47 τρισ. συμμετείχαν σε μια ειδικότερη σύνολο που συγκλήθηκε από τον ίδιο το Γεν. Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, και σε μια επίσημη τελετή, υπέγραψαν τις 6 Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking).

Η υπογραφή τους ισοδυναμεί με δέσμευση για δράσεις και ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων των τραπεζών με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Οι Αρχές δεσμεύουν τις τράπεζες να θέτουν ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να προκύπτουν από τις δραστηριότητές τους στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Είχε προηγηθεί διεθνής διαβούλευση με πρωτοβουλία του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (United Nations Environment Programme Finance Initiative -UNEP FI. Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν μεταξύ των 28 Τραπεζών και η μόνη τράπεζα από την Ελλάδα, που συμμετείχε από την αρχή στη διαβούλευση και στη διαμόρφωση των Αρχών και φυσικά ήταν μεταξύ των130 τραπεζών που υπέγραψαν το τελικό κείμενο των Αρχών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, συμμετέχει μαζί με CEOS διεθνών τραπεζών στις συζητήσεις για το ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα απέναντι στην παγκόσμια πρόκληση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Παρών στη Ν. Υόρκη ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου ο οποίος υπέγραψε το κείμενο των Αρχών και συμμετείχε στις συζητήσεις που έγιναν σε επίπεδο επικεφαλής τραπεζών από όλο τον κόσμο. Επίσης ο κ Μεγάλου εκπροσωπώντας τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα μαζί με άλλους 4 επικεφαλής τραπεζών, -ένας από κάθε ήπειρο- συμμετείχε σε συζήτηση για τις δυνατότητες του διεθνούς τραπεζικού συστήματος να αποτελέσει φορέα σημαντικών αλλαγών συμβάλλοντας έτσι στη διεθνή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Αναφερόμενος στην υπογραφή των Αρχών, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς δήλωσε: “Όπως η Τράπεζα διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση των Αρχών και του πλαισίου εφαρμογής τους, έτσι και τώρα θα ηγηθεί στην πορεία υλοποίησής τους, θέτοντας στόχους που ενισχύουν τη θετική επίπτωση της Τράπεζας στο περιβάλλον και την κοινωνία, δημιουργώντας συνέργειες με τους πελάτες, τους επενδυτές, τους προμηθευτές της αλλά και με τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, με την ενεργή συμμετοχή των εργαζόμενων της, με ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και διαφάνεια και με δημοσιοποίηση της προόδου στην επίτευξη των στόχων αυτών”.

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής καθορίζουν και οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο επιδιώκεται να αναπτυχθεί η Αειφόρος Τραπεζική (Sustainable Banking) τα επόμενα χρόνια. Η υιοθέτησή τους αποτελεί μία αποφασιστική κίνηση προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα. Οι Αρχές δεσμεύουν τις τράπεζες να θέτουν ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να προκύπτουν από τις δραστηριότητές τους στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

“Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής καθοδηγούν τον παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο στο πώς να ανταποκριθεί, να ηγηθεί και να ωφεληθεί από μια οικονομία βιώσιμης ανάπτυξης. Οι Αρχές δημιουργούν από τη μία πλευρά την ανάγκη για λογοδοσία που γεννά την υπευθυνότητα και από την άλλη την φιλοδοξία που μπορεί να οδηγήσει σε δράση” δήλωσε ο ΓΓ των Η.Ε. κ. Αντόνιο Γκουτέρες στην τελετή υπογραφής των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής.

“Ο τραπεζικός κλάδος ο οποίος αντιμετωπίζει τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή αλλά και άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις, όχι μόνο μπορεί να οδηγήσει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, αλλά μπορεί και να ωφεληθεί από αυτό” δήλωσε η Inger Andersen, Εκτελεστική Διευθύντρια του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) προσθέτοντας: “Όταν ένα οικονομικό σύστημα μετατοπίζει κεφάλαια από επενδύσεις που καταστρέφουν φυσικούς πόρους σε επενδύσεις που υποστηρίζουν λύσεις εναρμονισμένες με τη φύση, τότε μακροπρόθεσμα κερδίζουν όλοι”.

Υπογράφοντας τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής οι Τράπεζες δεσμεύονται ότι:

Αρχή 1: Ευθυγράμμιση
«Θα ευθυγραμμίσουμε την εταιρική μας στρατηγική έτσι ώστε να συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων και στους στόχους της κοινωνίας όπως αυτοί εκφράζονται στους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ηνωμένα Έθνη), στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα και στα σχετικά εθνικά και περιφερειακά θεσμικά πλαίσια».

Αρχή 2: Αντίκτυπος
«Θα αυξάνουμε συνεχώς το θετικό αντίκτυπο μειώνοντας ταυτόχρονα το αρνητικό, και θα διαχειριζόμαστε τους κινδύνους για τους ανθρώπους και το περιβάλλον από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας».

Αρχή 3: Πελάτες
«Θα εργαζόμαστε με υπευθυνότητα μαζί με τους πελάτες μας ώστε να ενθαρρύνουμε τις αειφόρες πρακτικές και να υποστηρίζουμε τις οικονομικές δραστηριότητας που δημιουργούν ευημερία για τη σημερινή και τις επόμενες γενεές».

Αρχή 4: Ενδιαφερόμενα Μέρη
«Θα συμβουλεύουμε, θα ενθαρρύνουμε και θα συνεργαζόμαστε υπεύθυνα με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την επίτευξη των στόχων της κοινωνίας».

Αρχή 5: Διακυβέρνηση και θέσπιση στόχων
«Θα υλοποιήσουμε στην πράξη τη δέσμευσή μας στις Αρχές αυτές μέσα από την αποτελεσματική διακυβέρνηση και τη δημιουργία κουλτούρας Υπεύθυνης Τραπεζικής. Θα ανακοινώνουμε τους στόχους που σχετίζονται με τις σημαντικότερες θετικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητές μας».

Αρχή 6: Διαφάνεια και Λογοδοσία
«Θα επανεξετάζουμε σε περιοδική βάση την ενσωμάτωση των Αρχών και θα ενημερώνουμε, για τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητές μας καθώς και για το βαθμό συνεισφοράς μας στην επίτευξη των στόχων της κοινωνίας».

Και δέσμευση σε κοινή δράση με άλλες τράπεζες για την κλιματική αλλαγή

Η υπογραφή των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής ήταν η κατάληξη μιας διαδικασίας διαβουλεύσεων σε διεθνές επίπεδο αλλά και η αφετηρία για τις προσαρμογές και τις πρωτοβουλίες που θα κάνουν τις Αρχές πράξη. Μετά την υπογραφή των Αρχών η Τράπεζα ανακοίνωσε τη συμμετοχή της και στην «Κοινή Δέσμευση για Δράση για το Κλίμα» μαζί με άλλες τράπεζες που έχουν υπογράψει τις Αρχές. Οι 31 τράπεζες από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν στην κοινή αυτή δράση, αντιπροσωπεύουν συνολικό ενεργητικό USD 13 τρισ. και δεσμεύτηκαν, ευθυγραμμισμένες με τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, να εναρμονίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους ώστε να ενισχύουν τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης που απαιτείται για να περιοριστεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κοντά στον 1,5ο Κελσίου.

Οι 31 αυτές Τράπεζες, μέλη του UNEP FI, δεσμεύονται να δημιουργήσουν και να προωθήσουν προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και να αναπτύξουν σχέσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να συμβάλλουν στην μετάβαση σε μια οικονομία που δεν θα επιβαρύνει πλέον το κλίμα.

Συγκεκριμένα δεσμεύονται:

 • Να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στους τομείς που είναι υψηλής έντασης άνθρακα καθώς και σε τομείς ευάλωτους στην κλιματική αλλαγή
 • Να συνεργαστούν με τους πελάτες τους για μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλής έντασης άνθρακα
 • Να συνεργαστούν μεταξύ τους για ανάπτυξη τεχνογνωσίας και μεθοδολογιών για τον υπολογισμό κλιματικών στόχων
 • Να συνεργαστούν με κυβερνήσεις, επιστήμονες και άλλους φορείς ώστε να διαμορφώσουν οδικούς χάρτες για το πως θα επιτευχθούν οι προβλεπόμενες μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε διάφορους τομείς της οικονομίας
 • Να έχουν καθορίσει και να δημοσιοποιήσουν, εντός τριετίας, συγκεκριμένους κοινούς στόχους ανά τομέα
 • Να ανακοινώσουν ήδη από το πρώτο έτος τα μέτρα εκείνα που θα ληφθούν από την κάθε τράπεζα μεμονωμένα ώστε να επιτευχθεί η μετάβαση στη νέα οικονομία χαμηλού άνθρακα
 • Να δημοσιοποιούν την πρόοδο εφαρμογής των στόχων που έχουν θέσει.

Παρούσα είναι η Τράπεζα στα πιο σημαντικά fora που ασχολούνται πιο εξειδικευμένα με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις αλλαγές που δρομολογούνται διεθνώς στον τομέα των χρηματοδοτήσεων και των επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα συμμετείχε στις αρχές Οκτωβρίου 2019 στη διεθνή ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο με θέμα «Υπεύθυνες Επενδύσεις και Βιώσιμες Χρηματοδοτήσεις», που διοργανώθηκε από την Global Sustain σε συνεργασία με την Investment Bank Berlin (IBB), το Forum for Responsible Investments (FNG) και το International Bankers Forum (IBF). Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η επέκταση του διαλόγου μεταξύ του χρηματοπιστωτικού τομέα, των διεθνών αναπτυξιακών φορέων και εκπροσώπων της αγοράς προκειμένου να αναδειχθούν και να εφαρμοστούν ιδέες και λύσεις που προωθούν τη βιώσιμη τραπεζική και την αειφόρο ανάπτυξη.

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς ευθυγραμμίζεται με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Το Σεπτέμβριο 2015 υιοθετήθηκε από 193 κράτη – μέλη η «Ατζέντα 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Στο επίκεντρο της Ατζέντας είναι οι 17 Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs) και οι 169 ειδικοί στόχοι (targets), οι οποίοι έχουν ορίζοντα υλοποίησης τα επόμενα 15 έτη.

Η δράση του ιδιωτικού τομέα αποτελεί βασικό παράγοντα στην επιτυχία του κάθε Στόχου, μέσω της υπεύθυνης επιχειρηματικής λειτουργίας, νέων μοντέλων επιχειρηματικότητας, επενδύσεων, τεχνολογιών και συνεργασιών.

Σύμφωνα με τις Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας που διέπουν της λεiτουργία της, τους στόχους και τις προτεραιότητές της, η Τράπεζα έχει εστιάσει στην ενίσχυση των παρακάτω 12 Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης όπως έχουν προσδιοριστεί από τον ΟΗΕ:

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων
 2. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
 3. Διαχείριση κινδύνων
 4. Εταιρική διακυβέρνηση
 5. Κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες
 6. Διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα σε ένα ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 7. Προώθηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας
 8. Υποστήριξη τοπικών κοινωνιών μέσω του Δικτύου Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
 9. Δημιουργία οικονομικής αξίας
 10. Πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για όλους
 11. Βελτίωση περιβαλλοντικών επιδόσεων
 12. Νέα εταιρική κουλτούρα

Τι μπορεί να κάνει μια τράπεζα για το περιβάλλον; Πολλά και μάλιστα πολύ περισσότερα από όσα μπορούμε να φανταστούμε. Οι περισσότεροι μπορεί να έχουμε συνδέσει την Πράσινη Τραπεζική με τα 42 πράσινα καταστήματα που λειτουργεί η Τράπεζα Πειραιώς όμως το Green Banking είναι για την Τράπεζα “τρόπος ζωής”.

Περιβαλλοντική και Εταιρική Αειφορία συμβαδίζουν στην Τράπεζα. Από τα βασικά στοιχεία που κάνουν την Τράπεζα Πειραιώς να ξεχωρίζει είναι η καθημερινή “μάχη” για μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, μία μάχη που απαιτεί προγραμματισμό, σύστημα, εργαλεία και κυρίως την ένταξη περιβαλλοντικών δεσμεύσεων στην στρατηγική, στην επιχειρησιακή πολιτική αλλά και στις σχέσεις με τους πελάτες.

Αυτό που έχει πετύχει η Τράπεζα Πειραιώς είναι να μειώνει σταθερά κάθε χρόνο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τις λειτουργίες της και μάλιστα με πολύ ενθαρρυντικές επιδόσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2008 έως το 2018 η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά εργαζόμενο στην τράπεζα έχει μειωθεί κατά 35%. Η συνεχής αυτή μείωση του αποτυπώματος επιτυγχάνεται χάρη σε προγράμματα που υλοποιεί η τράπεζα, όπως ενεργειακή αναβάθμιση, ανακύκλωση, προμήθειες υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο είναι ενεργός σύμμαχος και συμμέτοχος σε αυτή την προσπάθεια. 

Η τράπεζα εφαρμόζει ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) πιστοποιημένο, ήδη από το 2011, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό EMAS και ISO 14001:2015.

Πιο αναλυτικά, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έχει τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική επίπτωση στο συνολικό αποτύπωμα της τράπεζας. Η ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνεται στο σύνολο των κτηριακών υποδομών για φωτισμό, λειτουργία εξοπλισμού, κλιματισμό, ενώ στην πλειονότητα των κτηρίων χρησιμοποιείται και για λόγους θέρμανσης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η τράπεζα έχει καταναλώσει 35% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια ανά εργαζόμενο από το 2014 έως και το 2018, μειώνοντας αντίστοιχα κατά 40% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Πάνω από 550.000 kWh παρήχθησαν από φωτοβολταϊκά συστήματα εγκατεστημένα σε 29 καταστήματα (net-metering).  

Το 2018 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 4.000 συλλογές υλικών από το σύνολο των καταστημάτων και των κτηρίων διοίκησης σε Αθήνα και περιφέρεια και ανακυκλώθηκαν περίπου 862 τόνοι στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, με τη χρήση της Winbank και των ηλεκτρονικών μέσων εξοικονομήθηκαν 800 τόνοι χαρτιού μέσω 140 εκατ. ηλεκτρονικών συναλλαγών.  

Οι εργαζόμενοι στην τράπεζα την ίδια περίοδο απέφυγαν 57 εκατ. χιλιόμετρα οδικών μετακινήσεων χάρη στα προγράμματα e-learning. Αντίστοιχα χρησιμοποίησαν 47% λιγότερο toner.

Και μέσα από όλα αυτά η Τράπεζα εξοικονομεί κάθε χρόνο περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Ήδη από το 2005 η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει και πολιτική πράσινων προμηθειών, επιλέγοντας προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται το πιστοποιημένο χαρτί FSC, τα ανακυκλωμένα αναλώσιμα είδη, οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, τα περιβαλλοντικά πιστοποιημένα απορρυπαντικά προϊόντα (eco-label), και οι βιοδιασπώμενες σακούλες. Σχετικά με την προμήθεια αναλωσίμων εκτύπωσης, το 2018 πραγματοποιήθηκε προμήθεια περισσότερων 25.000 τεμαχίων, εκ των οποίων το 53% προήλθε από διαδικασία αναγόμωσης και από το 2014 έως το 2018, η κατανάλωση toner ανά εργαζόμενο έχει μειωθεί κατά 47%. 

H στρατηγική της τράπεζας για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της αναπτύσσεται μακροπρόθεσμα σε τέσσερις άξονες:

 • Τη σταδιακή μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του ομίλου.
 • Τη στήριξη επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ και σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Την αξιολόγηση του κινδύνου που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή για τις ελληνικές επιχειρήσεις. 
 • Την εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή των επιχειρήσεων. 

Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε αριθμούς

 • Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας/εργαζόμενο (2008-2018): – 35%
 • Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας/τετραγωνικό μέτρο (2014-2018): -17%
 • Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα/τ.μ. (2014-2018): -40%
 • Kατανάλωση toner/εργαζόμενο (2014-2018): -47%
 • Περιορισμός οδικών μετακινήσεων λόγω e -learning (2014-2018): 57 εκατ. χιλιόμετρα.
 • Καθαρό οικονομικό όφελος από τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της τράπεζας περίπου 5 εκατ. ευρώ ετησίως.Και μέσα από όλα αυτά η Τράπεζα εξοικονομεί κάθε χρόνο περίπου 5 εκατ.ευρώ. Το ότι η αυτοβελτίωση της σε ότι αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει η Τράπεζα είναι σημαντική αποδεικνύεται και από την συνεχή καταγραφή των στοιχείων μέσα από μία σελίδα με διαδραστικά infographics.

Τέλος από το 2017 εφαρμόζονται περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια στη διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων, επιτυγχάνοντας την ολιστική προσέγγιση των δυνητικών οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων της υπό χρηματοδότηση δραστηριότητας ή project.

Ήδη η Τράπεζα έχει στο χαρτοφυλάκιό της χρηματοδοτήσεις «green projects» της τάξεως του €1,5 δισ. ευρώ, κάτι που την κατατάσσει ψηλά στη σχετική λίστα των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Ειδικά στον τομέα της ενέργειας που για την Τράπεζα αποτελεί προτεραιότητα και ειδικότερα στον τομέα των ΑΠΕ, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού παραμένει πρωτοπόρος στη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων, με χρηματοδοτήσεις έργων ΑΠΕ συνολικής δυναμικότητας περίπου 1,4GW. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας, το 2019 έχει χρηματοδοτήσει περίπου το 24% της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ.

Με το Project Future κοντά στους νέους

Mε στόχο να συμβάλλει στον περιορισμό της ανεργίας και στην ανακοπή του brain drain, η Τράπεζα σχεδίασε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, το Project Future, το οποίο ήδη συμπλήρωσε ένα έτος επιτυχούς υλοποίησης. Σημαντικό ποσοστό των αποφοίτων έχει ήδη εισέλθει στην αγορά εργασίας ενώ χιλιάδες νέοι απέκτησαν εφόδια χρήσιμα για την επαγγελματική τους ανέλιξη.

Οι νέοι πτυχιούχοι που συμμετείχαν στον τρίτο κύκλο του προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη, επελέγησαν ανάμεσα σε 3.500 υποψήφιους, οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση, και για ένα τριήμερο παρακολούθησαν ομιλίες στελεχών και εκπαιδεύτηκαν σε θέματα επαγγελματικής και προσωπικής ανέλιξης.

Μετά την ολοκλήρωση του τριημέρου οι νέοι, σε Αθήνα και, για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, αποκτούν ολοκληρωμένη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση σε έναν από τους τέσσερις πυλώνες εξειδίκευσης: Digital Marketing, Supply Chain, Data Science και Java.

Στους δύο πρώτους κύκλους, τον Οκτώβριο του 2018 και τον Μάρτιο του 2019, υποβλήθηκαν 6.500 αιτήσεις, εκπαιδεύτηκαν 1.094 νέοι σε τομείς που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας ενώ μέχρι σήμερα απορροφήθηκε από επιχειρήσεις άνω του 60% των αποφοίτων. Το ποσοστό αυξάνεται με σταθερό ρυθμό καθώς νέες θέσεις «ανοίγουν» στις επιχειρήσεις που μετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι του παρόντος κύκλου υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα www.projectfuture.gr και ξεκίνησαν ένα «ταξίδι» γνώσεων και εμπειρίας που θα τους επιτρέψει παράλληλα να αποκτήσουν την πολυπόθητη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν νέοι πτυχιούχοι ως 29 ετών, με καθόλου ή μικρή εργασιακή εμπειρία. Μέσω του Project Future έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν το βιογραφικό τους κατά την αναζήτηση κατάλληλης εργασίας:

από τη μία πλευρά, θα αποκτήσουν γνώσεις σε τομείς αιχμής που έχουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως Digital Marketing, Supply Chain, Data Science και Java, και παράλληλα, θα «ανοίξουν μια πόρτα» στην αγορά εργασίας, μέσα από επαφές με στελέχη και επιχειρήσεις που αναζητούν εργαζομένους.

Το ReGeneration Academy παρέχει την πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία του ως συνεργάτης της Τράπεζας Πειραιώς. Μαζί ενώνουν τις δυνάμεις τους με τις Google, Facebook, Code.Hub και το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη του Ομίλου Πειραιώς, την ΕΑΣΕ και το BCA College, που συμβάλλουν καίρια στο κομμάτι των εκπαιδεύσεων. 

Η συνολική εμπειρία, όπως οι ίδιοι οι συμμετέχοντες την έχουν περιγράψει, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη για τα παιδιά που ολοκλήρωσαν την τριτοβάθμια εκπαίδευση και καλούνται να εισέλθουν στην απαιτητική αγορά εργασίας.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα πραγματοποιεί το Project Future κάθε χρόνο, σε δύο κύκλους, τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο.

Ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς είναι ο Πολιτισμός όπου ξεχωρίζει το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου (ΠΙΟΠ) με το εκτεταμένο σε όλη την Ελλάδα Δίκτυο Μουσείων. Το ΠΙΟΠ είναι κοινωφελές ίδρυμα το οποίο επιχορηγείται για τη λειτουργία του από την Τράπεζα Πειραιώς. Σχεδιάζει και υλοποιεί έργα και προγράμματα που άπτονται του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, ενώ συγχρόνως, μέσω της δράσης του, τηρεί σημαντικό μέρος των δεσμεύσεων της Τράπεζας για τις πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στόχος του Ιδρύματος είναι η λειτουργική διασύνδεση και η προώθηση του πολιτισμού και του περιβάλλοντος μέσω του προγράμματος δράσης των Μουσείων του στην ελληνική περιφέρεια. Έτσι, το Ίδρυμα, και κατ’ επέκταση η Τράπεζα, συμβάλλουν ουσιαστικά και με αποτελεσματικό τρόπο στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας.

Οι δράσεις, οι εκδόσεις, τα προγράμματα, τα αρχεία και όλες οι δραστηριότητες του ΠΙΟΠ έχουν βρει στέγη σε ένα ξεχωριστό site, το http://www.piop.gr , εάν εμείς αξίζει να σταθούμε κάπου παραπάνω είναι στο δίκτυο των μουσείων το οποίο υπηρετεί το βασικό σκοπό του ΠΙΟΠ για τη διάσωση και προβολή της παραγωγικής ιστορίας του τόπου, με έμφαση στην παραδοσιακή τεχνολογία και τη βιομηχανική κληρονομιά.

Το δίκτυο αποτελείται από εννέα θεματικά τεχνολογικά μουσεία στα οποία διαφυλάσσεται και αναδεικνύεται η τοπική τεχνική παράδοση και βιομηχανική παραγωγή, καθώς και η υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά:

1. Μουσείο Μετάξης (Σουφλί),
2. Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης (Δημητσάνα),
3. Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού (Σπάρτη),
4. Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου (Αγία Παρασκευή Λέσβου),
5. Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.&Σ. Τσαλαπάτα (Βόλος),
6. Μουσείο Μαρμαροτεχνίας (Πύργος Τήνου),
7. Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας (Στυμφαλία Κορινθίας),
8. Μουσείο Μαστίχας Χίου (Πυργί Χίου) και
9. Μουσείο Αργυροτεχνίας (Ιωάννινα).

Όλα τα παραπάνω θα ήταν κενό γράμμα εάν η Τράπεζα Πειραιώς δεν στηρίζονταν στις στέρεες βάσεις του θεσμικού πλαισίου πέρι Εταιρικής διακυβέρνησης που έχει σκοπό τη διαφύλαξη του εταιρικού συμφέροντος και των συμφερόντων των μετόχων της. Στον εσωτερικό κανονισμό εταιρικής διακυβέρνησης και λειτουργίας της Τράπεζας Πειραιώς γίνεται εκτενής αναφορά σε ότι αφορά και στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Με βασικές αρχές την Υπευθυνότητα, την Αξιοκρατία, και τη Διαφάνεια, καλλιεργείται η νέα εταιρική κουλτούρα στο σύνολο του Οργανισμού, ενισχύοντας ένα ανοιχτό και συνεργατικό περιβάλλον εργασίας.

Για τον Όμιλο Τράπεζας Πειραιώς, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήριο δύναμη ανάπτυξης και επιτυχίας σε κάθε στόχο της. Μέσω του προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού επιδιώκεται ο ακριβής καθορισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και η επαρκής στελέχωση του Ομίλου με τον πλέον αποτελεσματικό και αντικειμενικό τρόπο (σε επίπεδο δεξιοτήτων, ικανοτήτων, γνώσεων, προϋπηρεσίας, ομαδικότητας, στρατηγικού προσανατολισμού κλπ.).

Βασικός στόχος είναι η αντικειμενική αξιολόγηση και επιλογή των ανθρώπων της, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τα κριτήρια που απαιτεί ο εκάστοτε ρόλος τους, εστιάζοντας παράλληλα στην ευθυγράμμιση των επαγγελματικών τους αξιών με ο Όραμα και τις Αξίες του Ομίλου. Η Τράπεζα διασφαλίζει την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα για κάθε υποψήφιο. Εμπιστεύεται τους ανθρώπους της και δίνει προτεραιότητα στη στελέχωση τόσο μέσα από την Τράπεζα όσο και από τις θυγατρικές εσωτερικού και εξωτερικού.

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του κάθε εργαζομένου στην προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, μέσω της εθελοντικής εργασίας, έχει καθιερώσει τον εθελοντισμό ως ένα από τους σημαντικούς τομείς εστίασης της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2018, υλοποιήθηκαν 104 δράσεις εθελοντισμού με τη συμμετοχή εργαζόμενων του Ομίλου και μελών των οικογενειών τους, από τις οποίες επωφελήθηκαν 42.788 άτομα και 447 φορείς. Οι ενέργειες υλοποιήθηκαν με ευαισθησία, στηριζόμενες στους κύριους πυλώνες του εθελοντισμού.

Αν δούμε την μεγαλύτερη εικόνα προσφοράς της Τράπεζας Πειραιώς στην Κοινωνία το 2018 πραγματοποιήθηκαν 145 δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας και Εθελοντισμού από τις οποίες ωφελήθηκαν πάνω από 45.000 άτομα ενώ η Τράπεζα συνεργάστηκε την περασμένη χρονιά με 459 φορείς είτε αυτές ήταν ΜΚΟ είτε Κοινωνικά Ιδρύματα.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι σχετικά μία νέα Τράπεζα. Αναγεννήθηκε πριν από 28 χρόνια και χωρίς να έχει από πίσω της κάποιο διεθνές ή τοπικό ισχυρό επιχειρηματικό όνομα, με αργά και σταθερά βήματα κατάφερε να αναρριχηθεί σήμερα στην κορυφή του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ελλάδα.

Για τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς η υπεύθυνη τραπεζική δεν είναι απλά μία κίνηση που έγινε … για να γίνει, είναι μια συνεχή πορεία αυτοβελτίωσης. Το αποδεικνύουν οι δείκτες και οι αριθμοί που χρόνο με τον χρόνο καταγράφονται και παρουσιάζουν βελτίωση παρά την μεγέθυνση του Ομίλου.

Κάτι που κάνει το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Πειραιώς να ξεχωρίζει, είναι ότι μπαίνει σε “χωράφια” που δεν θα περίμενες να δεις μία ιδιωτική ελληνική τράπεζα. Και αυτό γίνεται με προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τρόπος που διαχειρίζεται την Στοά Σπυρομήλιου στο City Link με συνεχείς εκθέσεις και δράσεις αλλά και η ανάπτυξη, προβολή και συντήρηση των εννέα μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας.
Με τις συνεχείς δράσεις του κρατάει ζωντανή την παράδοση, προσφέρει στην τέχνη και τον σύγχρονο πολιτισμό και δείχνει τον δρόμο για το πως μια τράπεζα πρέπει να επιστρέφει στην κοινωνία την εμπιστοσύνη δείχνουν οι πελάτες στο δίκτυο της.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει στο DNA της τα στοιχεία αυτά που την κάνουν να ξεχωρίζει, και παρά το τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα μέγεθος της, διαθέτει τα αντανακλαστικά, την ευελιξία και την ευαισθησία που της επιτρέπουν να ανταποκρίνεται σε πολύ περισσότερα από περιμένει κάποιος από ένα, τραπεζικό οργανισμό.

Η Τράπεζα Πειραιώς με πολύχρονη εμπειρία στην ενσωμάτωση της αειφορίας στις δραστηριότητές της, συνεχίζει με ένα δυνατό όραμα, μια ισχυρή και δεσμευμένη διοίκηση και μαζί με τους εργαζομένους της, να προτείνει και να εφαρμόζει λύσεις για μια ισότιμη κοινωνία σε ένα βιώσιμο πλανήτη. Η Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει έμπρακτα την ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας με οδηγό τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ: