Κεφάλαια
Περιβάλλον

Με ευαισθησία για το περιβάλλον και στην Ελλάδα

Μέσω του προγράμματος βιωσιμότητάς της, Sharing Beauty with All, η L’Oréal έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να επιδείξει αξιοθαύμαστα αποτελέσματα παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα.

Το 2018 η L’Oréal μείωσε κατά 77% σε απόλυτα μεγέθη, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των εγκαταστάσεων και των κέντρων διανομής της σε σύγκριση με το 2005, αυξάνοντας παράλληλα τον όγκο παραγωγής της κατά 38% την ίδια περίοδο.

Η απόδοση αυτή αποδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου να επιτυγχάνει οικονομικά αποτελέσματα μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επιπλέον, μέχρι το τέλος του έτους, 38 από τα κέντρα παραγωγής της L’Oréal πέτυχαν ουδετερότητα στην εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα.

Αυτά τα επιτεύγματα αναγνωρίστηκαν από το CDP. Το 2018 και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η L’Oréal είναι μία από τις δύο εταιρείες, ανάμεσα σε 3000 συνολικά, που έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία Α+++ από το CDP σε τρεις βασικούς άξονες: κλιματική προστασία, βιώσιμη διαχείριση του νερού και προστασία των δασών από την αποψίλωση. Η L’Oréal είναι η μόνη εταιρεία στον κόσμο που έχει λάβει αυτή την τριπλή διάκριση από το CDP για τρία συνεχή έτη.

Το 2018, ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για τη L’Oréal Hellas, η οποία ακολουθώντας τα βήματα του παγκόσμιου προγράμματος βιωσιμότητας του Ομίλου, Sharing Beauty with All, ξεπέρασε τους στόχους που είχε θέσει σε τρείς βασικούς τομείς.

Μείωσε κατά 97% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των κέντρων διανομής της σε σύγκριση με το 2005, μέσα από μία σειρά ενεργειών όπως η αλλαγή των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης, η τοποθέτηση ενεργειακών λαμπτήρων και αυτόματων αισθητήρων ελέγχου του φωτισμού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ: