Κεφάλαια
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Οι αρχές για την Υπεύθυνη Τραπεζική και το ‘πράσινο’ μέλλον

Η Τράπεζα Πειραιώς πηγαίνει ένα βήμα πιο μπροστά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη καθώς είναι ένας από τους παγκόσμιους συνδιαμορφωτές των Αρχών για την Υπεύθυνη Τραπεζική.

Δεν έχουν περάσει παρά ελάχιστα χρόνια όπου η Τράπεζα Πειραιώς, μετά από την τελευταία αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, βρίσκεται στην θέση του οδηγού στον κλάδο. Με 12.000 εργαζόμενους να εξυπηρετούν πάνω από 5 εκατ. Έλληνες στο δίκτυο των 540 καταστημάτων της και μερίδιο που αγγίζει το 30% σε δάνεια και καταθέσεις θα μπορούσε να επαναπαυθεί στις δάφνες της μεγαλύτερης τράπεζας στην Ελλάδα.

Για την διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς η ηγετική θέση που κατέχει στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι λόγος για περισσότερες δράσεις που θα επιστρέφει με πράξεις σε αυτούς που την κατέστησαν ηγέτη του χώρου της. Πράξεις που θα ωφελούν το περιβάλλον, τις επόμενες γενιές, και την αειφορία.

Πολύ πριν ακόμη η εταιρική κοινωνική ευθύνη απασχολήσει τον επιχειρηματικό κόσμο, πόσο μάλλον τις τράπεζες, η Τράπεζα Πειραιώς ήδη από το 2004 συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και προωθεί έμπρακτα τις 10 αρχές του, που αφορούν στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Το 2004 ήταν η αρχή ενός ταξιδιού που οδήγησε την Τράπεζα Πειραιώς, πριν από ένα περίπου χρόνο, μαζί με άλλες 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο να διαμορφώσουν τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής που υπεγράφησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για μία ισχυρή αυτοδέσμευση τόσο της Τράπεζας Πειραιώς όσο και των άλλων 29 ιδρυμάτων καθώς οι τράπεζες που θα αποτυγχάνουν επανειλημμένα να πληρούν τις απαιτήσεις διαφάνειας, να θέτουν κατάλληλους στόχους και να επιδεικνύουν πρόοδο θα διαγράφονται από τη λίστα των υπογραφόντων.
Σήμερα ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει έξι Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας: Την βελτιστοποίηση της Εταιρικής Διακυβέρνησης, την ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών στόχων με την κοινωνική πρόοδο και αλληλεγγύη, την υιοθέτηση Άριστων Εργασιακών Πρακτικών, τις Αρμονικές Σχέσεις με τους Κοινωνικούς Εταίρους, την Προαγωγή του Πολιτισμού και τέλος την Προστασία του Περιβάλλοντος με την Υπεύθυνη Χρήση Φυσικών Πόρων και την Υποστήριξη Επιχειρηματικών Δράσεων που Παράγουν Περιβαλλοντική και Κοινωνική Ωφέλεια.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο τα βλέμματα όλου το πλανήτη ήταν στραμμένα στην Νέα Υόρκη και στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να έπεσαν πάνω στην Γκρέτα Τούνμπεργκτ και την ομιλία της νεαρής Σουηδής ακτιβίστριας για το περιβάλλον στην στην Σύνοδο για το Κλίμα, όμως κατά την 74η Σύνοδο πάρθηκαν σημαντικές και ουσιαστικές αποφάσεις.

Μία από αυτές που αφορούσε την υπογραφή των Παγκοσμίων Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής από 130 Τράπεζες όπου το ενεργητικό τους ξεπερνάει τα 47 τρις. Δολάρια.Η τελετή της υπογραφής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με την παρουσία του γενικού γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες και τη συμμετοχή 130 τραπεζών εκ των οποίων 45 εκπροσωπήθηκαν από τους επικεφαλής τους. Η υπογραφή συνιστά δέσμευση για δράσεις και ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων των τραπεζών με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Στην τελετή παραβρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου ο οποίος μαζί με τους επικεφαλής άλλων τραπεζών από όλη την υφήλιο υπέγραψε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής. Ο κ. Μεγάλου, εκπροσωπώντας τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα μαζί με άλλους 4 επικεφαλής τραπεζών, -ένας από κάθε ήπειρο- συμμετείχε επίσης σε συζήτηση για τις δυνατότητες του διεθνούς τραπεζικού συστήματος να αποτελέσει φορέα σημαντικών αλλαγών συμβάλλοντας έτσι στη διεθνή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετείχε στη διαμόρφωση των έξι παγκόσμιων Αρχών, μαζί με άλλες 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, μέλη της Χρηματοοικονομικής Πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP FI)

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής καθορίζουν και οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο επιδιώκεται να αναπτυχθεί η Αειφόρος Τραπεζική (Sustainable Banking) τα επόμενα χρόνια. Η υιοθέτησή τους αποτελεί μία αποφασιστική κίνηση προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα. Οι Αρχές δεσμεύουν τις τράπεζες να θέτουν ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να προκύπτουν από τις δραστηριότητές τους στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

“Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής καθοδηγούν τον παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο στο πως να ανταποκριθεί, να ηγηθεί και να ωφεληθεί από μια οικονομία βιώσιμης ανάπτυξης. Οι Αρχές δημιουργούν από τη μία πλευρά την ανάγκη για λογοδοσία που γεννά την υπευθυνότητα και από την άλλη την φιλοδοξία που μπορεί να οδηγήσει σε δράση” δήλωσε ο ΓΓ των Η.Ε. κ. Αντόνιο Γκουτέρες στην τελετή υπογραφής των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής.

“Ο τραπεζικός κλάδος ο οποίος αντιμετωπίζει τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή αλλά και άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις, όχι μόνο μπορεί να οδηγήσει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, αλλά μπορεί και να ωφεληθεί από αυτό” δήλωσε η Inger Andersen, Εκτελεστική Διευθύντρια του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) προσθέτοντας: “Όταν ένα οικονομικό σύστημα μετατοπίζει κεφάλαια από επενδύσεις που καταστρέφουν φυσικούς πόρους σε επενδύσεις που υποστηρίζουν λύσεις εναρμονισμένες με τη φύση, τότε μακροπρόθεσμα κερδίζουν όλοι”.

Ο κ. Χ. Μεγάλου δήλωσε: “Όπως η Τράπεζα Πειραιώς διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση των Αρχών και του πλαισίου εφαρμογής τους, έτσι και τώρα θα ηγηθεί στην πορεία υλοποίησής τους, θέτοντας στόχους που ενισχύουν τη θετική επίπτωση της Τράπεζας στο περιβάλλον και την κοινωνία, δημιουργώντας συνέργειες με τους πελάτες, τους επενδυτές, τους προμηθευτές της αλλά και με τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη, με την ενεργή συμμετοχή των εργαζόμενων της, με ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και διαφάνεια και με δημοσιοποίηση της προόδου στην επίτευξη των στόχων αυτών”.

Έχει περάσει ακριβώς ένας χρόνος από την διεθνή συνάντηση στο Παρίσι όπου 28 Τράπεζες από όλο τον κόσμο – ανάμεσα τους και την Τράπεζα Πειραιώς ως μοναδική ελληνική τράπεζα – διαμόρφωσαν τις νέες αρχές για την Υπεύθυνη Τραπεζική με βάση το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (United Nations Environment Programme Finance Initiative -UNEP FI).

Σκοπός είναι οι Αρχές αυτές να καθορίσουν το ρόλο και τις ευθύνες του τραπεζικού τομέα στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Δεσμευόμενες στο νέο πλαίσιο, οι τράπεζες θα ευθυγραμμίσουν τις εργασίες τους με τους στόχους της παγκόσμιας κοινότητας, όπως αυτοί εκφράζονται μέσα από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs) και τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Οι Αρχές θέτουν τους παγκόσμιους όρους στην αειφόρο τραπεζική και θα διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες δημιουργούν αξία τόσο για τους μετόχους όσο και για την κοινωνία. Παρέχουν το πρώτο παγκόσμιο πλαίσιο για την ενσωμάτωση της αειφορίας σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της τράπεζας, από τη στρατηγική χαρτοφυλακίου έως και τις συναλλαγές.

Υπογράφοντας τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής οι τράπεζες θα δεσμεύονται να λογοδοτούν δημόσια για τις θετικές και αρνητικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις τους. Συμφωνούν να θέτουν δημόσιους στόχους για την αντιμετώπιση των κυριότερων αρνητικών επιπτώσεών τους και να ιεραρχούν τις θετικές επιδράσεις τους, ώστε να συμβαδίζουν και να συμβάλλουν στην εθνική και διεθνή βιώσιμη ανάπτυξη και στους στόχους για το κλίμα.

Συγκεκριμένα οι έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI που υπέγραψαν 130 τράπεζες, μεταξύ των οποίων και η Τράπεζα Πειραιώς, τον Σεπτέμβριο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είναι οι ακόλουθες:

 1. Εναρμόνιση
  Θα εναρμονίσουμε την επιχειρηματική μας στρατηγική προκειμένου να συμφωνεί με και να συνεισφέρει στις ανάγκες των ατόμων και στους στόχους της κοινωνίας, όπως αποτυπώνονται στους παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, καθώς και σε άλλα συναφή εθνικά και περιφερειακά πλαίσια
 2. Επιδράσεις και Θέσπιση Στόχων
  Θα αυξάνουμε συνεχώς τις θετικές μας επιδράσεις, ενώ θα μειώνουμε τις αρνητικές και θα διαχειριζόμαστε τους κινδύνους που δημιουργούν στον άνθρωπο και το περιβάλλον οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας. Για το σκοπό αυτό θα θέτουμε και θα δημοσιοποιούμε στόχους εκεί που μπορούμε να έχουμε την πιο σημαντική μας επίδραση
 3. Πελάτες
  Θα εργαζόμαστε υπεύθυνα με τους πελάτες μας για να ενθαρρύνουμε αειφόρες πρακτικές και να προωθούμε οικονομικές δραστηριότητες που δημιουργούν ευημερία τόσο για τις σημερινές όσο και για τις μελλοντικές γενεές.
 4. Ενδιαφερόμενα Μέρη
  Θα συμβουλευόμαστε και θα συνεργαζόμαστε έγκαιρα και υπεύθυνα με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας για να επιτυγχάνουμε τους στόχους της κοινωνίας.
 5. Διακυβέρνηση και κουλτούρα
  Θα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας στις Αρχές μέσω αποτελεσματικής διακυβέρνησης και ανάπτυξης κουλτούρας υπεύθυνης τραπεζικής.
 6. Διαφάνεια και Λογοδοσία
  Θα επανεξετάζουμε κατά περιόδους την ατομική και συλλογική εφαρμογή των Αρχών αυτών, και θα είμαστε διαφανείς και υπόλογοι για τις θετικές και αρνητικές μας επιδράσεις καθώς και για τη συνεισφορά μας στους στόχους της κοινωνίας.

ΕΔΩ ΜΠΑΙΝΕΙ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ

Οι περισσότεροι θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε υπεύθυνη μία τράπεζα εάν φροντίζει να μας αποδεσμεύει τους τόκους στην ώρα τους, εάν φυλάει με ασφάλεια έγγραφα και τιμαλφή στις θυρίδες της και εάν δεν ξεμένουν από ρευστό τα ATM της τα βράδια της Κυριακής. Και όμως μία τράπεζα μπορεί να είναι σε πολλά περισσότερα υπεύθυνη από ότι τις επιβάλλει ο νόμος και οι αρχές καλής λειτουργίας της.

Μπορεί οι τράπεζες να μην έχουν το ίδιο αποτύπωμα με τις εταιρείες ενέργειας στο περιβάλλον όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν αρκετά στον συγκεκριμένο τομέα (σ.σ. θα αναπτύξουμε στην αμέσως επόμενη ενότητα τις πολλές και ποικίλες δραστηριότητες και δράσεις που έχει αναπτύξει η Τράπεζα Πειραιώς στον συγκεκριμένο τομέα). Επίσης για αρκετούς η συμβολή μίας τράπεζας στον πολιτισμό θα ήταν αρκετή στο επίπεδο χορηγίας ενός πολιτιστικού οργανισμού ή μίας σημαντικής παράστασης. Για την Τράπεζα Πειραιώς δεν αρκούν “υιοθεσίες” συγκεκριμένων τομέων καθώς δηλώνει παρούσα και ενεργή σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Πολιτισμού ενώ η εταιρική της υπευθυνότητα έχει να κάνει και με το ανθρώπινο δυναμικό της, τις σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές και την εταιρική διακυβέρνηση.

Σε ότι αφορά στην Κοινωνία η Τράπεζα Πειραιώς έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει από το 2004 τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάνει πράξη την αρχή των ίσων ευκαιριών σε όλες τις δράσεις της και διασφαλίζει την αποφυγή διακρίσεων, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει και σέβεται τη διαφορετικότητα.

Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς δεσμεύεται στην ομοιογενή τήρηση των αρχών που διέπουν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τηρώντας με συνέπεια το σύστημα Αξιών του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο δίνει έμφαση στην επένδυση στον άνθρωπο και στην κοινωνία και στο οποίο στηρίζει την πορεία του.

Men balanced on seesaw over a single man

Η Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εφαρμόζεται σε όλον τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, που περιλαμβάνει και τα νομικά πρόσωπα στα οποία κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής.

Στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού της η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών σταδιοδρομίας με σαφή προσανατολισμό στην αποτελεσματικότερη πρόοδο του ανθρώπινου δυναμικού της. Δίνει τη δυνατότητα σε νέα στελέχη, να εξελιχθούν ιεραρχικά καλύπτοντας τις θέσεις που προκύπτουν από τις αποχωρήσεις, κυρίως λόγω συνταξιοδότησης. Η ίδια πολιτική εφαρμόζεται και στις θυγατρικές του Ομίλου στο εξωτερικό.

Βάσει της πολιτικής παροχής ίσων ευκαιριών, δεν υπάρχει διάκριση στον προσδιορισμό βασικού μισθού ανδρών και γυναικών, τόσο στα διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα, όσο και στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

Παράλληλα ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς φροντίζει μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων και ευκαιριών απασχόλησης οι άνθρωποί του να ενισχύουν συνεχώς τα προσόντα τους και το δυναμικό τους, ώστε να εξασφαλίζεται και να αναδεικνύεται η απασχολησιμότητα τους.
Η Τράπεζα πετυχαίνει μέσω προγραμμάτων rotation να εξασφαλίσει, ότι το ανθρώπινο δυναμικό της είναι σε θέση να μετακινείται εύκολα και ανάλογα με τις επιχειρηματικές ανάγκες ενισχύοντας παράλληλα την ολοκληρωμένη αντίληψη του σχετικά με το χρηματοοικονομικό χώρο.

Ξεχωριστό κεφάλαιο για την Εταιρική Υπευθυνότητα της Τράπεζας Πειραιώς είναι οι σχέσεις της με τους Πελάτες και τους Προμηθευτές της. Ως προς τους πελάτες η Τράπεζα μεριμνά, στο πλαίσιο που ορίζεται από την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και από τους εσωτερικούς κανονισμούς της πολιτική της, για την άμεση, σαφή και πλήρη ενημέρωση τους σχετικά με τους όρους που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών της. Παράλληλα, φροντίζει για την πλήρη προ-συμβατική ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα στεγαστικής πίστης.

Στο ιδιαίτερο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί την τελευταία δεκαετία η Τράπεζα Πειραιώς αναπτύσσει συνεχώς, τα τελευταία χρόνια, πρωτοβουλίες για τη στήριξη των πελατών της, ιδιωτών ή επιχειρήσεων, που πλήττονται από τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, ενισχύοντας τα προγράμματα αναχρηματοδότησης και ρύθμισης οφειλών.

Ο στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η προσφορά μιας πληθώρας δυνατοτήτων και επιλογών στους πελάτες, ώστε να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

Άλλες υπηρεσίες οι οποίες καταδεικνύουν την ετοιμότητα της Τράπεζας Πειραιώς να δώσει λύσεις σε επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τους πελάτες της είναι, για παράδειγμα, η χορήγηση Καταναλωτικού Δανείου Οικονομικών Υποχρεώσεων προς το Δημόσιο με χαμηλό επιτόκιο και μακρά περίοδο αποπληρωμής. Το βασικότερο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου προϊόντος είναι ότι δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την έκπτωση φόρου, χάρη στην εφάπαξ πληρωμή του.

Σε ότι αφορά στους προμηθευτές οι σχέσεις της Τράπεζας Πειραιώς διέπονται από τις αρχές της αξιοκρατικής επιλογής και της διαφάνειας στους όρους συνεργασίας. Οι προτάσεις συνεργασίας και οι προσφορές που υποβάλλονται από δυνητικούς συνεργάτες και προμηθευτές αξιολογούνται βάσει θεσπισμένων κριτηρίων και διαδικασιών, που περιλαμβάνονται τόσο στο καταγεγραμμένο πλαίσιο διαδικασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Διοικητικής Υποστήριξης όσο και στη σχετική Πολιτική Εξωτερικής Ανάθεσης Δραστηριοτήτων σε Τρίτους (outsourcing).

H Τράπεζα συνεργάζεται με προμηθευτές που πληρούν συγκεκριμένα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η σχέση ποιότητας με την τιμή, η συνέπεια αλλά και η θέση τους στην αγορά.

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι ενιαίες για όλους τους προμηθευτές, ενώ περιοδικά αξιολογείται το σύνολο των προμηθευτών, έτσι ώστε βάσει της πορείας της συνεργασίας να διατηρούνται οι σχέσεις με τους καταλληλότερους. Επισημαίνεται ότι οι προμήθειες γίνονται ανά χώρα από τοπικούς προμηθευτές σε ποσοστό σχεδόν 100%, με εξαίρεση τα έπιπλα, τα ταμεία και τις επιγραφές, για τα οποία υπάρχει κεντρική συμφωνία του Ομίλου προκειμένου να διατηρηθεί η ενιαία εταιρική ταυτότητα.

Ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς είναι ο Πολιτισμός όπου ξεχωρίζει το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου (ΠΙΟΠ) με το εκτεταμένο σε όλη την Ελλάδα Δίκτυο Μουσείων. Το ΠΙΟΠ είναι κοινωφελές ίδρυμα το οποίο επιχορηγείται για τη λειτουργία του από την Τράπεζα Πειραιώς. Σχεδιάζει και υλοποιεί έργα και προγράμματα που άπτονται του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, ενώ συγχρόνως, μέσω της δράσης του, τηρεί σημαντικό μέρος των δεσμεύσεων της Τράπεζας για τις πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στόχος του Ιδρύματος είναι η λειτουργική διασύνδεση και η προώθηση του πολιτισμού και του περιβάλλοντος μέσω του προγράμματος δράσης των Μουσείων του στην ελληνική περιφέρεια. Έτσι, το Ίδρυμα, και κατ’ επέκταση η Τράπεζα, συμβάλλουν ουσιαστικά και με αποτελεσματικό τρόπο στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας.

Οι δράσεις, οι εκδόσεις, τα προγράμματα, τα αρχεία και όλες οι δραστηριότητες του ΠΙΟΠ έχουν βρει στέγη σε ένα ξεχωριστό site, το http://www.piop.gr, εάν εμείς αξίζει να σταθούμε κάπου παραπάνω είναι στο δίκτυο των μουσείων το οποίο υπηρετεί το βασικό σκοπό του ΠΙΟΠ για τη διάσωση και προβολή της παραγωγικής ιστορίας του τόπου, με έμφαση στην παραδοσιακή τεχνολογία και τη βιομηχανική κληρονομιά.

Το δίκτυο αποτελείται από εννέα θεματικά τεχνολογικά μουσεία στα οποία διαφυλάσσεται και αναδεικνύεται η τοπική τεχνική παράδοση και βιομηχανική παραγωγή, καθώς και η υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά:

 1. Μουσείο Μετάξης (Σουφλί),
 2. Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης (Δημητσάνα),
 3. Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού (Σπάρτη),
 4. Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου (Αγία Παρασκευή Λέσβου),
 5. Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.&Σ. Τσαλαπάτα (Βόλος),
 6. Μουσείο Μαρμαροτεχνίας (Πύργος Τήνου),
 7. Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας (Στυμφαλία Κορινθίας),
 8. Μουσείο Μαστίχας Χίου (Πυργί Χίου) και
 9. Μουσείο Αργυροτεχνίας (Ιωάννινα).

Τι μπορεί να κάνει μια τράπεζα για το περιβάλλον; Πολλά και μάλιστα πολύ περισσότερα από όσα μπορούμε να φανταστούμε. Οι περισσότεροι μπορεί να έχουμε συνδέσει την Πράσινη Τραπεζική με τα 42 πράσινα καταστήματα που λειτουργεί η Τράπεζα Πειραιώς όμως το Green Banking είναι για την Τράπεζα “τρόπος ζωής”.

Περιβαλλοντική και Εταιρική Αειφορία συμβαδίζουν στην Τράπεζα Πειραιώς που όπως προαναφέραμε είναι η μοναδική ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στη διαμόρφωση των παγκόσμιων Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής, μαζί με άλλες 27 μεγάλες τράπεζες από όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των Η.Ε. για το Περιβάλλον (U.N. Environment Programme – Finance Initiative – UNEP FI). Συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Η.Ε. από το 2004 και προωθεί έμπρακτα τις 10 αρχές του, που αφορούν στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Από τα βασικά στοιχεία που κάνουν την Τράπεζα Πειραιώς να ξεχωρίζει είναι η καθημερινή “μάχη” για μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, μία μάχη που απαιτεί προγραμματισμό, σύστημα, εργαλεία και κυρίως την ένταξη περιβαλλοντικών δεσμεύσεων στην στρατηγική, στην επιχειρησιακή πολιτική αλλά και στις σχέσεις με τους πελάτες.
Αυτό που έχει πετύχει η Τράπεζα Πειραιώς είναι να μειώνει σταθερά κάθε χρόνο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τις λειτουργίες της και μάλιστα με πολύ ενθαρρυντικές επιδόσεις. Από το 2014 έως και το 2018 η Τράπεζα έχει καταναλώσει 35% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια ανά εργαζόμενο μειώνοντας αντίστοιχα κατά 40% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επίσης πάνω από 550.000 kWh παρήχθησαν από φωτοβολταϊκά συστήματα εγκατεστημένα σε 29 καταστήματα (net-metering).

Το 2018 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 4.000 συλλογές υλικών από το σύνολο των καταστημάτων και των κτηρίων διοίκησης σε Αθήνα και περιφέρεια και ανακυκλώθηκαν περίπου 862 τόνοι στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, με τη χρήση της Winbank και των ηλεκτρονικών μέσων εξοικονομήθηκαν 800 τόνοι χαρτιού μέσω 140 εκατ. ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα την ίδια περίοδο απέφυγαν 57 εκατ. χιλιόμετρα οδικών μετακινήσεων χάρη στα προγράμματα e-learning. Αντίστοιχα χρησιμοποίησαν 47% λιγότερο toner.

Και μέσα από όλα αυτά η Τράπεζα εξοικονομεί κάθε χρόνο περίπου 5 εκατ.ευρώ.

Το ότι η αυτοβελτίωση της σε ότι αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει η Τράπεζα είναι σημαντική αποδεικνύεται και από την συνεχή καταγραφή των στοιχείων μέσα από μία σελίδα με διαδραστικά infographics.

Παράλληλα η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη τράπεζα στην Ευρώπη που υλοποιεί καινοτόμα προγράμματα LIFE, με τα οποία προβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία επιχείρηση που πρωτοπορεί, με περιβαλλοντικό και κοινωνικό έργο:

 • GREENbanking4Life (2006-2009): σχεδιάστηκε το πρώτο πράσινο τραπεζικό προϊόν (χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών) και αναπτύχθηκε το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) της Τράπεζας.
 • climabiz (2010 – 2012): η πρώτη συντονισμένη προσπάθεια οικονομικής αποτίμησης της κλιματικής έκθεσης επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
 • LIFE-Stymfalia (2013-2018): για πρώτη φορά εισάγεται η διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με τη βιοποικιλότητα “Business & Biodiversity” στην Ελλάδα.

Ένα άλλο βασικό στοιχείο που κάνει την Τράπεζα Πειραιώς να ξεχωρίζει είναι ότι συνεχώς δημιουργεί κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από τα οποία υποστηρίζει έμπρακτα τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Υπεύθυνη Γεωργία κα, διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομία.

Τέλος από το 2017 εφαρμόζονται περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια στη διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων, επιτυγχάνοντας την ολιστική προσέγγιση των δυνητικών οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων της υπό-χρηματοδότησης δραστηριότητας ή project.

Όλα τα παραπάνω θα ήταν κενό γράμμα εάν η Τράπεζα Πειραιώς δεν στηρίζονταν στις στέρεες βάσεις του θεσμικού πλαισίου πέρι Εταιρικής διακυβέρνησης που έχει σκοπό τη διαφύλαξη του εταιρικού συμφέροντος και των συμφερόντων των μετόχων της. Στον εσωτερικό κανονισμό εταιρικής διακυβέρνησης και λειτουργίας της Τράπεζας Πειραιώς γίνεται εκτενής αναφορά σε ότι αφορά και στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Για τον Όμιλο Τράπεζας Πειραιώς, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήριο δύναμη ανάπτυξης και επιτυχίας σε κάθε στόχο της. Μέσω του προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού επιδιώκεται ο ακριβής καθορισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και η επαρκής στελέχωση του Ομίλου με τον πλέον αποτελεσματικό και αντικειμενικό τρόπο (σε επίπεδο δεξιοτήτων, ικανοτήτων, γνώσεων, προϋπηρεσίας, ομαδικότητας, στρατηγικού προσανατολισμού κλπ.).

Βασικός στόχος είναι η αντικειμενική αξιολόγηση και επιλογή των ανθρώπων της, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τα κριτήρια που απαιτεί ο εκάστοτε ρόλος τους, εστιάζοντας παράλληλα στην ευθυγράμμιση των επαγγελματικών τους αξιών με το Όραμα και τις Αξίες του Ομίλου. Η Τράπεζα διασφαλίζει την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα για κάθε υποψήφιο. Εμπιστεύετε τους ανθρώπους της και δίνει προτεραιότητα στη στελέχωση τόσο μέσα από την Τράπεζα όσο και από τις θυγατρικές εσωτερικού και εξωτερικού.

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του κάθε εργαζομένου στην προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και στην υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, μέσω της εθελοντικής εργασίας, έχει καθιερώσει τον εθελοντισμό ως ένα από τους σημαντικούς τομείς εστίασης της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2018, υλοποιήθηκαν 104 δράσεις εθελοντισμού με τη συμμετοχή εργαζόμενων του Ομίλου και μελών των οικογενειών τους, από τις οποίες επωφελήθηκαν 42.788 άτομα και 447 φορείς. Οι ενέργειες υλοποιήθηκαν με ευαισθησία, στηριζόμενες στους κύριους πυλώνες του εθελοντισμού.

Αν δούμε την μεγαλύτερη εικόνα προσφοράς της Τράπεζας Πειραιώς στην Κοινωνία το 2018 πραγματοποιήθηκαν 145 δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας και Εθελοντισμού από τις οποίες ωφελήθηκαν πάνω από 45.000 άτομα ενώ η Τράπεζα συνεργάστηκε την περασμένη χρονιά με 459 φορείς είτε αυτές ήταν ΜΚΟ είτε Κοινωνικά Ιδρύματα.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι σχετικά μία νέα Τράπεζα. Αναγεννήθηκε πριν από 28 χρόνια και χωρίς να έχει από πίσω της κάποιο διεθνές ή τοπικό ισχυρό επιχειρηματικό όνομα, με αργά και σταθερά βήματα κατάφερε να αναρριχηθεί σήμερα στην κορυφή του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ελλάδα.

Πέρα από το ισχυρό managment, την τεχνολογία αιχμής και την φρέσκια ματιά που πάντα την χαρακτήριζε, ένα από τα βασικά στοιχεία που την έκαναν, αρχικά να επιβιώσει στο ιδιαίτερα σκληρό σκηνικό που διαμορφώθηκε την τελευταία δεκαετία, να ξεχωρίσει, και σήμερα να πρωταγωνιστεί, είναι η υπεύθυνη στάση της και οι διαχρονικές αξίες της.

Μέσα στα χρόνια που πέρασαν η Τράπεζα Πειραιώς εξαγόρασε και απορρόφησε περισσότερες από 10 τράπεζες. Το εντυπωσιακό είναι ότι από τις κινήσεις αυτές δεν άθροιζε μόνο ενεργητικό, καταστήματα και πελάτες. Αξιολογούσε, διατηρούσε και μετέφερε στον όμιλο ότι θετικό είχε δημιουργήσει έως τότε κάθε εξαγοραζόμενη τράπεζα. Για παράδειγμα κάπως έτσι εντυπωσιακές τεχνολογικές καινοτομίες (σ.σ. για την εποχή τους) της XiosBank πέρασαν στον τότε “νεαρό” όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Αντίστοιχα το πρόγραμμα Συμβολικής Καλλιέργειας που ξεκίνησε από την Αγροτική Τράπεζα αγκαλιάστηκε άμεσα από τον όμιλο και αποτέλεσε αντικείμενο αντιγραφής και από άλλες τράπεζες τα επόμενα χρόνια. Λίγοι γνωρίζουν ότι η Γενική Τράπεζα είχε ξεκινήσει το 2009 ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα για 76 μαθητές στα ακριτικά νησιά Λειψοί και Αρκιοί. Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύθηκε και το συνεχίζει μέχρι το 2022 όπου θα ενηλικιωθεί και ο μικρότερος από τους 76.

Ακολουθώντας αντίστροφη πορεία, στα νέα μέλη που διαμορφώνουν τον ενιαίο σήμερα όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς εμφυτεύονται οι Αρχές της Υπεύθυνης Τραπεζικής της μητρικής. Αξιοσημείωτο είναι το πόσο γρήγορα αυτές οι Αρχές γίνονταν αντιληπτές και αφομοιώνονταν από τα νέα μέλη.
Για τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς η υπεύθυνη τραπεζική δεν είναι απλά μία κίνηση που έγινε … για να γίνει, είναι μια συνεχή πορεία αυτοβελτιώσης. Το αποδεικνύουν οι δείκτες και οι αριθμοί που χρόνο με τον χρόνο καταγράφονται και παρουσιάζουν βελτίωση παρά την μεγέθυνση του Ομίλου.

Χωρίς φόβο αλλά με πάθος

Κάτι που κάνει το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Πειραιώς να ξεχωρίζει, είναι ότι μπαίνει σε “χωράφια” που δεν θα περίμενες να δεις μία ιδιωτική ελληνική τράπεζα. Και αυτό γίνεται με προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τρόπος που διαχειρίζεται την Στοά Σπυρομήλιου στο City Link με συνεχείς εκθέσεις και δράσεις αλλά και η ανάπτυξη, προβολή και συντήρηση των εννέα μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας.

Προσωπικά θεωρώ ότι το τελευταίο αποτελεί το πετράδι του στέμματος για τον Όμιλο καθώς με τις συνεχείς δράσεις του κρατάει ζωντανή την παράδοση, προσφέρει στην τέχνη και τον σύγχρονο πολιτισμό και δείχνει τον δρόμο για το πως μια τράπεζα πρέπει να επιστρέφει στην κοινωνία την εμπιστοσύνη δείχνουν οι πελάτες στο δίκτυο της.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει στο DNA της τα στοιχεία αυτά που την κάνουν να ξεχωρίζει, και παρά το τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα μέγεθος της, διαθέτει τα αντανακλαστικά, την ευελιξία και την ευαισθησία που της επιτρέπουν να ανταποκρίνεται σε πολύ περισσότερα από περιμένει κάποιος από ένα, τραπεζικό οργανισμό.

Η Τράπεζα Πειραιώς με πολύχρονη εμπειρία στην ενσωμάτωση της αειφορίας στις δραστηριότητές της, συνεχίζει με ένα δυνατό όραμα, μια ισχυρή και δεσμευμένη διοίκηση και μαζί με τους εργαζομένους της, να προτείνει και να εφαρμόζει λύσεις για μια ισότιμη κοινωνία σε ένα βιώσιμο πλανήτη. Η Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει έμπρακτα την ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας με οδηγό τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ: